mandag den 30. januar 2012

Fakta om FabjergKunsten i bevægelse – det nationale i det lokale – og det lokale i det globale.

Fakta om Fabjerg.
Befolkningssammensætning: Fabjerg sogn under Lemvig Kommune har ca. 530 borgere, fordelt på ca. 210 husstande. Aldersmæssigt er det bredt repræsenteret. Det er et populært sogn for børnefamilier at bo og leve i, og det er et sted, hvor de ældre kun nødigt fraflytter. Befolkningen er primært etnisk dansk med undtagelse af få udenlandske tilflyttere, der enten er kommet hertil på grund af arbejde eller af private og familiære årsager. Det har før i tiden været et udbredt landbrugssogn, men udviklingen har forandret befolkningssammensætningen til et mere bredt og nuanceret billede. Nogle af Fabjergs borgere er stadig enten direkte eller indirekte erhvervsmæssigt tilknyttet landbruget. Men i modsætning til tidligere tider er det langt fra hovedparten. Tværtimod kan det overordnede billede af beskæftigelsen blandt Fabjergs borgere karakteriseres som nuanceret og mangfoldigt – det kan med andre ord betegnes som et gennemsnitligt udsnit af det øvrige Danmark. Erhvervsmæssigt spændes der således over ansættelser og selverhverv inden for stort set alle fagområder, hvorunder også alle uddannelsesniveauer er repræsenteret – fra ufaglært til faglært og fra de korte til de længste uddannelser. Sammenfattende betragtet aftegner sognet sig som ressourcestærkt, engageret og særdeles aktivt - et sogn, der holder sig i gang, og som har mange både faglige og menneskelige kvaliteter og kompetencer at byde ind med.

Institutioner:
·         Udefriskolen 110 elever fordelt fra 0. - 8. klasse
·         Udebørnehaven/ SFO ”vandpytten” med 25 børnehavebørn og 45 SFO – børn.
·         Det sociale psykiatriske bosted Kærhuset og projekt ”Bostøtten”.  Der bor 22 beboere i Huset og 10 beboere i Fabjerg by. Der er ansat 55 personaler.

Foreninger:
·         Fabjerg Sogneforening
·         Fabjerg KFUM & Ks Idrætsklub og gymnastikforening.
·         Billardklub
·         Sognearkiv
·         Fabjerg – Senior klub
·         Fabjerg vandværk
·         KFUM Spejdere
·         Indre mission samfund og Blæksprutten (stedet hvor børn mødes med fællesskab i kristen livsførelse)
·         Familie og samfund
·         Gudum og Fabjerg Menighedsråd
·         Venstre vælgerforening Øst

Erhverv og industri:
·         Landbrug
·         Dagligvarebutik
·         VVS og Blik virksomheder
·         Mure-virksomheder
·         Entreprenører
·         Grusgrav
·         Hundefrisør
·         Højgaards Specialbutik (landbrug- håndværk have/park)
·         Maskinstationer
·         Vognmandsfirma
·         Reklamika : Leverandør af reklameartikler og skilte
·         Dug & Design
·         Vestjysk Supervision
·         Fransk Livsstil ”Det gamle bageri”

Stedsspecifikke lokaliteter:
I betragtning af vores lille samfund, så er det er unik stadig at have både skole, børnehave og daglig varebutik. Disse steder er samlingspunkt og omdrejningspunkt for mange af sognets aktiviteter, og det er en underforstået del af vores kultur, at alle på hver sin måde bidrager. Ethvert bidrag, stort som lille kan bestå i, kagebagning til fællesspisning, deltage aktiv i bestyrelsesarbejde, deltage i arbejdsprojekter osv…
Kulturen, der er i vores lokalsamfund, kan beskrives med et overordnet begreb som sammenhold. Sammenhold er det der skaber vores dynamiske hverdag, det er det, der ligger i generne helt tilbage i Fabjergs historie, mange generationer tilbage. Det er det der gør, at der stadig er udvikling i vores samfund og som gør det attraktiv både at flytte hertil, bo her og blive boende.

Klosterheden og dens rekreative områder og muligheder:
Som det første sted i Danmark blev bæveren for mere end 10 år siden genudsat i Klosterheden Statsskovdistrikt. Denne Limfjordsfortælling giver mulighed for at komme tæt på dette spændende dyr.


 
I 1999 blev det besluttet at udsætte 6 familier med i alt 18 bævere i Klosterheden for at se, om bæveren igen kunne yngle og dermed finde et hjemsted i Danmark. Det skete på 6 lokaliteter i Flynderå-systemet inde i Klosterheden, som blev anset for at være det mest ideelle sted.
                      Gå- løbe- og cykelruter
                      Overnatningsmuligheder i Shelters
                      Bålpladser og skovlegepladser
                      Hundeskov

Gravhøjene:
Fra kirken og med retning mod Saugmandsvej slår Fabjergkirkevej følge med oldtidsvejens fredede gravhøje. Som historiske spor i landskabet trækker de forbindelseslinjer og betydningsbærende tråde tilbage til fortidens levede liv på egnen. Sagn og gamle myter knytter sig desuden til stedet.
Oasen:
Fabjerg Sogneforening har for år tilbage etableret et fælles grønt område midt i Fabjerg By. Her kan alle komme og alle må bruge faciliteterne. Der er overdækket borde og bænke, stor bålplads med grill og et kæmpe grønt område til alle mulige forskellige former for fysisk aktivitet.

Natur, tæt på alting:
Vi bor midt mellem skov og strand, midt i mellem hede og skov, i mellem hav og fjord, i mellem Lemvig og Struer, og i mellem land og by.
Klosterheden – mange km vandrestier og løberuter
Limfjorden – Toftum Bjerge og badestrand
Vesterhavet – Bovbjerg Fyr
Havnen i Lemvig
Gjellerode – strand og sommerhusområde


Særlige kendetegn:
·         Respekt for den enkelte
·         Inklusion i et fællesskab
·         Altid stor opbakning til de aktiviteter og initiativer, der bliver sat i værk
·         Udefriskolen og Udebørnehaven
·         Rig og mangfoldigt foreningsliv
·         Vi har det eneste parkour hold i kommunen.
·         Fællesspisninger
·         Lokal revy og dilletant forestillinger
·         Fastelavnsfest - samarbejde mellem spejdere og kirken
·         Juletræstænding
·         Julelys pynt gennem hele byen
·         Sankt Hans fest med bål og båltale
·         AT FÅ NOGET TIL AT LYKKES
Indgang til Fabjerg Stadion. Lavet af lokal skovarbejder med motorsav ud af et dødt elmetræ. Vores boldbaner er de bedste i hele kommunen, da vi er heldige med, at jordforholdene er ideelle, så banerne aldrig står under vand. Fabjerg KFUM & K’s Idrætsklub har i 2012 60 års jubilæum. Stadion bliver flittigt brugt hele året rundt, da vores senior herrer træner fast hver torsdag sommer som vinter med deltagelse af 15 til 20 herrer i alderen fra 15 til 60 år. Desuden har vi en attraktiv ungdomsafdeling med masser af fodbold og forskellige aktiviteter i sommerhalvåret, samt gymnastik og parkour om vinteren i Udefriskolens gymnastiksal.Lyngheden med oldtidsgravhøj i baggrunden. Lyngheden er en del af Klosterheden og er samtidig en del af Fabjerg Sogn. Oldtidsgravhøjen er en af mange, som ligger i Fabjerg Sogn langs den gamle oldtidsvej og er specifik for hele vores område.

Fællesspisning i Udefriskolens gymnastiksal, hvor der hver gang deltager mellem 70 og 140 mennesker. Maden bliver tilberedt af sognets beboere på skift i køkkenet på Udefriskolen. Sogneforeningen arrangerer 4 til 5 fællesspisninger om året. Her er der mulighed for at formidle nye tiltag, som for eksempel ”Kunsten i bevægelse”, så det når bredt ud i Sognet.

December skumrings-billede hvor Fabjergstad bliver oplyst af vores nye og smukke julebelysning. En julebelysning, som er et tydeligt bevis på, at når man står sammen, kan tingene lykkedes ved fælles lokal indsats. Sogneforening har gennem længere tid sparet sammen til dette for os bekostelige projekt, både gennem lokal indsamling og ved hjælp af lokale ”handy mænd”.   

Ingen kommentarer:

Send en kommentar