tirsdag den 22. november 2011

Fabjerg - Kunsten i bevægelse

Vi er nu i gang med at samle materiale til projektet Kunsten i bevægelse som skal løbe af stablen i efteråret 2012


se mere her : http://fabjerg.blogspot.com/p/links.html
Lokalavisen / Tirsdag d. 11. Oktober

Kunsten i bevægelse - også i Fabjerg

PROJEKT: Fabjerg sogn er udvalgt til at deltage i et inter­nationalt projekt, hvor formålet er at skabe nye møder og dialog mellem professionelle kunstnere og lokalbefolknin­gen i landsbyerne. Målet er at udnytte landsbyens forskellig­hed og egenart, samt at bruge kulturen som styringsredskab for fremtidig udvikling.

Fabjerg har allerede haft besøg af en arbejdsgruppe fra Kulturremisen i Brande, og der blev denne aften ned­sat en landsby gruppe fra sog­net. Landsbygruppen skal mod hjælp fra sognets beboere tegne en profil af landsbyens po­tentiale, menneskelige res­sourcer, fysiske rammer, befolkningssammensætning, in­stitutioner, foreninger, erhverv og særlige kendetegn i og ved Fabjerg Sogn.

Arbejdsgruppen består af Anette Josefsen, Sissel Overby, Troels Skovmose, Christi­an Svendsen og Kirsten Pigsborg

Alle sognets beboere invite­res til at hjælpe med at tegne et bredt og nuanceret billede af Fabjerg Sogn og dets historie. I løbet af vinteren udvælges så de kunstnere, som vil besøge Fabjerg i september 2012 - og forhåbentligt skabe nogle kunstværker, som giver befolk­ningen helt nye perspektiver på Fabjerg Sogn.
Til fællesspisning i Fabjerg på fredag den 14. oktober ta­ges opgaven op med alle frem­mødte.

Projektet er en del af kul­turaftalen for Midt- og Vest­jylland og finansieres af Kulturministeriet, Region Midtjyl­land, Ikast-Brande kommune og Fabjergs indbyggere. De skal skaffe husly og forplej­ning til kunstnerne, mens de er i byen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar